SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
7
2
6
6
2
Công nghệ thông tin 30 Tháng Chín 2016 9:40:00 CH

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3

- Ủy ban nhân dân quận Bình Tân triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 bắt đầu từ ngày 01/10/2016 đối với các nhóm thủ tục hành chính: Thành lập và phát triển doanh nghiệp, Lao động tiền công tiền lương, Xây dựng - Nhà ở, An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng, Hộ tịch, Môi trường. Cụ thể các thủ tục:

* Lĩnh vực Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Ø  Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.

Ø  Thủ tục Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh.

Ø  Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh.

Ø  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.

Ø  Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh..

Ø  Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Ø  Cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Ø  Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực)

Ø  Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Ø  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Ø  Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Ø  Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Trường hợp giấy phép hết hiệu lực)

Ø  Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Trường hợp trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Ø  Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Ø  Cấp mới giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Ø  Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Trường hợp giấy phép hết hiệu lực)

Ø  Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Ø  Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

* Lĩnh vực Lao động tiền công tiền lương

Ø  Báo cáo khai trình tình hình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động.

Ø  Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động.

Ø  Thủ tục đăng ký Nội quy lao động.

Ø  Đăng ký thang lương, bảng lương.

Ø  Thủ tục Đăng ký Thỏa ước lao động trên địa bàn quận Bình Tân

* Lĩnh vực Nhà ở, Xây dựng

Ø  Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Ø  Cấp phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ.

Ø  Cấp bản sao Giấy phép xây dựng.

Ø  Điều chỉnh thiết kế.

Ø  Điều chỉnh nội dung

Ø  Gia hạn Giấy phép xây dựng

Ø  Cấp Giấy phép xây dựng trạm BTS

Ø  Di dời công trình

Ø  Cấp phép đào đường, vỉa hè

Ø  Cấp chứng nhận số nhà

Ø  Cung cấp chứng chỉ quy hoạch

Ø  Gia hạn cấp phép đào đường

* Lĩnh vực Y tế

Ø  Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Bình Tân

Ø Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Bình Tân

Ø  Cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với cá nhân theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT

Ø  Cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với tổ chức theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT

* Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch

Ø  Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch trên địa bàn quận Bình Tân

Ø  Thủ tục đăng ký khai sinh trên địa bàn quận Bình Tân

Ø  Thủ tục đăng ký khai tử trên địa bàn quận Bình Tân

* Lĩnh vực Môi trường

Ø  Đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp quận-huyện

Ø  Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Người dân có thể truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn

hoặc http://www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn/default.aspx để sử dụng dịch vụ.

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công lĩnh vực Kinh tế, Y tế, lao động: Tải tài liệu đính kèm

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công lĩnh vực Đô thị: Tải tài liệu đính kèm

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công lĩnh vực Hộ tịch: Tải tài liệu đính kèm

 

 

 

 


Số lượt người xem: 3990    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm