SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
3
1
1
5
8
8

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan thực hiện:  
Lĩnh vực:  
Bộ TTHC của:  
Tổng số: 492  
Tên thủ tụcCơ quan thực hiệnLĩnh vực
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Sở Xây dựng TP.HCM 2. Xây dựng
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại TPHCM Sở Nội vụ
Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường 7. Môi trường
Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của UBND TPHCM về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định số 5603/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng TP.HCM
Quyết định số 5595/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Công thương được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Công thương
Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Mih Sở Nội vụ
Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh Sở Văn hóa và Thể thao
Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Dân tộc
Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh Sở Y tế
Thủ tục bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ủy ban nhân dân Phường 33. Tôn giáo
Thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ủy ban nhân dân Phường 33. Tôn giáo
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân theo Thông tư 47/2014/TT-BYT Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 22. VSAT thực phẩm & dinh dưỡng
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 22. VSAT thực phẩm & dinh dưỡng
Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 22. VSAT thực phẩm & dinh dưỡng
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Phòng Tài chính kế họach 10. khu vực kinh tế tập thể, HTX
Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Phòng Tài chính kế họach 10. khu vực kinh tế tập thể, HTX
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm