Sơ đồ Tổ chức bộ máy Chính quyền UBND quận Bình Tân

 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Điện thoại: 38.750.307 – Fax: 38.752.855

Email:binhtan@tphcm.gov.vn

Website: www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

 

Huỳnh Văn Chính

Chủ tịch

0903803452

hvchinh.binhtan@tphcm.gov.vn

 

Phạm Văn Mười

Phó Chủ tịch

0913814927

pvmuoi.binhtan@tphcm.gov.vn

 

Lê Văn Thinh

Phó Chủ tịch

0903811171

lvthinh.binhtan@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Gia Thái Bình

Phó Chủ tịch

0933091176

ngtbinh.binhtan@tphcm.gov.vn

 

Phạm Thị Ngọc Diệu

Phó Chủ tịch

0916993077

ptndieu.binhtan@tphcm.gov.vn

                                                                       VĂN PHÒNG UBND QUẬN

                                                                     Điện thoại: 38.750.307 – Fax: 38.752.855

                                                  Email:binhtan@tphcm.gov.vn 
                                                                       Website:
www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại
cơ quan

Địa chỉ Email

Võ Ngọc Tuyết Nga

Chánh Văn phòng

 

vntnga.binhtan@tphcm.gov.vn

Lê Thị Hồng

P.Chánh Văn phòng

 

 lthong.binhtan@tphcm.gov.vn

Lục Thị Ngọc Bích

P.Chánh Văn phòng

 

 ltnbich.binhtan@tphcm.gov.vn

Hà Thị Hồng Năm

P.Chánh Văn phòng

 

 hthnam.binhtan@tphcm.gov.vn

 

 

Phòng Tư pháp quận Bình Tân

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mỹ Châu.
Phó phòng: Vương Tấn Độ.
Số điện thọai: 8.752.406

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Trưởng phòng: Đỗ Đình Thiện.
Phó phòng: Bùi Thanh Hoài.

Phó phòng: Mai Thanh Sang.

Số điện thọai: 38.750.345 – 38.750.415    

  Quyết định thành lập phòng Tài chính - Kế toán quận Bình Tân

Phòng Kinh tế quận Bình Tân

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hạnh.
Phó phòng: Huỳnh Thị Thúy Lạc
Phó phòng: Nguyễn Phú Lâm
Số điện thọai: 8.751.167 – 8.750.232 Fax: 8.750.279

 Quyết định thành lập phòng Kinh tế quận Bình Tân

Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Bình Tân

Trưởng phòng: Trần Hữu Vĩnh.
Phó phòng: Đỗ Thị Giang.
Nguyễn Thành Lập.
Số điện thọai: 8.751.427 – 8.753.170

 Quyết định thành lập phòng Giáo dục - Đào tạo quận Bình Tân

Ban Thanh tra quận Bình Tân

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Ngọc
Số điện thọai: 8.752.406

 Quyết định thành lập Ban thanh tra quận Bình Tân

Phòng Y tế

Quyền Trưởng phòng:Trần Hùng.
Phó phòng: Ngô Văn Lượm
Số điện thọai: 22.451.045

Phòng Thống Kê

Trưởng phòng: Huỳnh Thị Kim Phượng.
Số điện thọai: 8.750.338

Phòng Nội Vụ

Trưởng phòng: Nguyễn Chí Thiện.

Phó phòng: Huỳnh Thị Thúy Lạc

Số điện thọai: 8.750.451

Phòng Văn hoá thông tin

Trưởng phòng: Trần Minh Luân.

Phó phòng: Phạm Minh Tuấn.

Phó phòng: Nguyễn Văn Hiền.

Số điện thọai: 8.750.456

Phòng Tài nguyên Môi trường

Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Minh.

Phó phòng: Nguyễn Thị Hoàng Oanh.

Phó phòng: Lê Phước Tài.

Số điện thọai: 8.754.016

 Phòng Quản lý đô thị

Trưởng phòng: Lê Minh Nhựt .

Phó phòng: Nguyễn Hữu Vĩnh.

Phó phòng: Nguyễn Thanh Nga

Phó phòng:

Số điện thọai: 8.750.367 – 8.754.016 – 8.753772

 Quyết định thành lập phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân

 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dung đất

Giám đốc: Võ Thị Kim Hiền .

Phó Giám đốc: Lê Tiến Quân

  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm