Sơ đồ Tổ chức bộ máy Chính quyền UBND quận Bình Tân

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

                                  Điện thoại: 38.750.307 – Fax: 38.752.855

            Email:binhtan@tphcm.gov.vn

                                  Website: www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn

 
 
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
cơ quan
Địa chỉ Email
 
Huỳnh Văn Chính
Chủ tịch
 
 
Phạm Văn Mười
Phó Chủ tịch
 
 
Nguyễn Gia Thái Bình
Phó Chủ tịch
 
                         
Phạm Thị Ngọc Diệu
Phó Chủ tịch
 

 

 

                                                                       VĂN PHÒNG UBND QUẬN

                                                                     Điện thoại: 38.750.307 – Fax: 38.752.855

                                                  Email:binhtan@tphcm.gov.vn 
                                                                       Website:
www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại
cơ quan

Địa chỉ Email

Võ Ngọc Tuyết Nga

Chánh Văn phòng

 

vntnga.binhtan@tphcm.gov.vn

Lê Thị Hồng

P.Chánh Văn phòng

 

 lthong.binhtan@tphcm.gov.vn

Lục Thị Ngọc Bích

P.Chánh Văn phòng

 

 ltnbich.binhtan@tphcm.gov.vn

Hà Thị Hồng Năm

P.Chánh Văn phòng

 

 hthnam.binhtan@tphcm.gov.vn

 

 

Phòng Tư pháp quận Bình Tân

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mỹ Châu.
Phó phòng: Vương Tấn Độ.
Số điện thọai: 8.752.406

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Trưởng phòng: Đỗ Đình Thiện.
Phó phòng: Bùi Thanh Hoài.

Phó phòng: Mai Thanh Sang.

Số điện thọai: 38.750.345 – 38.750.415    

  Quyết định thành lập phòng Tài chính - Kế toán quận Bình Tân

Phòng Kinh tế quận Bình Tân

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hạnh.
Phó phòng: Huỳnh Thị Thúy Lạc
Phó phòng: Nguyễn Phú Lâm
Số điện thọai: 8.751.167 – 8.750.232 Fax: 8.750.279

 Quyết định thành lập phòng Kinh tế quận Bình Tân

Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Bình Tân

Trưởng phòng: Trần Hữu Vĩnh.
Phó phòng: Đỗ Thị Giang.
Nguyễn Thành Lập.
Số điện thọai: 8.751.427 – 8.753.170

 Quyết định thành lập phòng Giáo dục - Đào tạo quận Bình Tân

Ban Thanh tra quận Bình Tân

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Ngọc
Số điện thọai: 8.752.406

 Quyết định thành lập Ban thanh tra quận Bình Tân

Phòng Y tế

Quyền Trưởng phòng:Trần Hùng.
Phó phòng: Ngô Văn Lượm
Số điện thọai: 22.451.045

Phòng Thống Kê

Trưởng phòng: Huỳnh Thị Kim Phượng.
Số điện thọai: 8.750.338

Phòng Nội Vụ

Trưởng phòng: Nguyễn Chí Thiện.

Phó phòng: Huỳnh Thị Thúy Lạc

Số điện thọai: 8.750.451

Phòng Văn hoá thông tin

Trưởng phòng: Trần Minh Luân.

Phó phòng: Phạm Minh Tuấn.

Phó phòng: Nguyễn Văn Hiền.

Số điện thọai: 8.750.456

Phòng Tài nguyên Môi trường

Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Minh.

Phó phòng: Nguyễn Thị Hoàng Oanh.

Phó phòng: Lê Phước Tài.

Số điện thọai: 8.754.016

 Phòng Quản lý đô thị

Trưởng phòng: Lê Minh Nhựt .

Phó phòng: Nguyễn Hữu Vĩnh.

Phó phòng: Nguyễn Thanh Nga

Phó phòng:

Số điện thọai: 8.750.367 – 8.754.016 – 8.753772

 Quyết định thành lập phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân

 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dung đất

Giám đốc: Võ Thị Kim Hiền .

Phó Giám đốc: Lê Tiến Quân

  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm