ỦY BAN NHÂN DÂN 10 PHƯỜNG
Thông tin số điện thoại, Email, địa chỉ Ủy ban nhân dân 10 Phường thuộc quận Bình Tân
  CÁC PHÒNG BAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  (24/11)
  ĐẢNG ỦY QUẬN BÌNH TÂN  (25/09)

ĐỊA CHỈ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN 

(Nhấn chuột vào nội dung muốn xem để website tự chuyển nhanh đến)

 - UBND 10 PHƯỜNG THUỘC QUẬN BÌNH TÂN

 

- TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN

       + MẪU GIÁO

       + CẤP I

       + CẤP II - III

- TRUNG TÂM VĂN HÓA LIÊN PHƯỜNG

- BỆNH VIỆN

- TRẠM Y TẾ

 

ĐỊA CHỈ ỦY BAN NHÂN DÂN 10 PHƯỜNG

1. UBND PHƯỜNG AN LẠC
Địa chỉ:
Số 64 đường số 2C KDC Nam Hùng Vương,KP3, P. An Lạc, Quận Bình Tân.
Số điện thoại trực: 3
8.750.297 - 37.510.104
Email: anlac.binhtan@tphcm.gov.vn

Diện tích: 484,36 ha.
Số dân: 39.449 người.

2. UBND PHƯỜNG AN LẠC A
Địa chỉ:
Số 1, Đường 7B, KP5, P. An Lạc A, quận Bình Tân
Số điện thoại trực:
36.670.172  Fax: 6.670.173
Email: anlaca.binhtan@tphcm.gov.vn

Diện tích: 115,55 ha.
Số dân: 28.806 người.

3.
UBND PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG
Địa chỉ:
276/66 Tân Hòa Đông, Khu phố 12, P.Bình Trị Đông, Quận Bình Tân.
Số điện thoại trực:
6.670.183 Fax: 6.670.178
Email: binhtridong.binhtan@tphcm.gov.vn

 Diện tích: 295,94 ha.
Số dân: 62.801 người.

4. UBND PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG A
Địa chỉ:
162 Khu phố 2, Mã Lò, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân.
Số điện thoại trực:
8.774.299 Fax: 8.774.299
Email: binhtridonga.binhtan@tphcm.gov.vn

 Diện tích: 466,40 ha.
Số dân: 40.240 người.

5.
UBND P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B
Địa chỉ:
837 Tỉnh lộ 10, KP 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.
Số điện thoại trực: 7.624.814
Email: binhtridongb.binhtan@tphcm.gov.vn

 Diện tích: 439,73 ha.
Số dân: 43.314
người.

6. UBND PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA
Địa chỉ: 1014/88/6 Tân Kỳ Tân Quý, KP14, Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
Số điện thoại trực: 8.755.200 - 7.500.760 Fax:
Email: binhunghoa.binhtan@tphcm.gov.vn

 Diện tích: 449,43 ha.
Số dân: 43.222 người.

7.
UBND PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A
Địa chỉ:
621 Tân Kỳ Tân Quý, KP4, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân.
Số điện thoại trực:
7.503.926 Fax: 7.503.732
Email: binhunghoaa.binhtan@tphcm.gov.vn

 Diện tích: 465,02 ha.
Số dân: 80.858 người.

8.
UBND PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B
Địa chỉ:
Khu phố 3, Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân.
Số điện thoại trực:
7.652.524 Fax: 7.654.085
Email: binhhunghoab.binhtan@tphcm.gov.vn

Diện tích: 732,32 ha.
Số dân: 41.464 người.

9.
UBND PHƯỜNG TÂN TẠO
Địa chỉ:
64 Hồ Văn Long, Khu phố 4, P.Tân Tạo, Q. Bình Tân.
Số điện thoại trực:
7.541.385 – 7.541.384
Email: tantao.binhtan@tphcm.gov.vn

 Diện tích: 505,59 ha.
Số dân: 44.568 người.

10.
UBND PHƯỜNG TÂN TẠO A
Địa chỉ:
1409 Khu phố 4, tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân.
Số điện thoại trực:
7.541.252
Email: tantaoa.binhtan@tphcm.gov.vn

Diện tích: 1233,66 ha.
Số dân: 42.427 người.

 (Dữ liệu cập nhật ngày 17/03/2014)

 

TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN

MẪU GIÁO

 

Trường 19 tháng 5

Địa chỉ: Số 2 đường Nguyễn Thức Đường, khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37524220 – 0933282027

Email: mn_19_5@btan.hcm.edu.vn

Website: http://hcm.edu.vn/PGDQH/phong24/24CA01

 

Trường Ánh Mai

Địa chỉ: Số 716 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Điện thoại: 62662169 – 0909704347

Email: mn_anhmai@btan.hcm.edu.vn

Website: http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Cẩm Tú

Địa chỉ: Số 160 đường Mã Lò, khu phố 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37625551 – 0907456177

Email: mn_camtu@btan.hcm.edu.vn

Website: http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Hoa Cúc

Địa chỉ: Số 858 đường Tỉnh Lộ 10, khu phố 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37623531 – 0907614028

Email: mn_hoacuc@btan.hcm.edu.vn

Website: http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Hoa Đào

Địa chỉ: Đường 1A, khu phố 6, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37553929 – 0906152603

Email: mn_hoadao@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Hoa Hồng

Địa chỉ: Số 687 đường Kinh Dương Vương, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37524955 – 0902175517

Email: mn_hoahong@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Hoàng Anh

Địa chỉ: Số 1-2 đường 2B-3B, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Điện thoại: 38822234 – 0903931701

Email: mn_hoanganh@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Phong Lan

Địa chỉ: Số 720 đường Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 14, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Điện thoại: 38755207 – 0909508620

Email: mn_phonglan@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Sen Hồng

Địa chỉ: Số 177/11 đường Hồ Văn Long, khu phố 3, phường  Tân Tạo, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37540493 - 0935253246

Email: mn_senhong@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Tân Tạo

Địa chỉ: Lô 2 Khu tái định cư đường 3B, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 38822001 – 0909755222

Email: mn_tantao@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Thủy Tiên

Địa chỉ: Số 7 đường Phùng Tá Chu, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37517181 – 0908667638

Email: mn_thuytien@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Hương Sen

Địa chỉ: Số 13 Lô D đường số 13, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37520187 – 0909347524

Email: mn_huongsen@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường An Lạc

Địa chỉ: Số 319-321 đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 62703068 – 0908331537

Email: mn_anlac@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Anh Việt

Địa chỉ: Số 96-98 đường Tên lửa, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Điện thoại: 0919987726

Email: mn_anhviet2btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Ánh Dương

Địa chỉ: Số 173A đường Gò Xoài, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 62657230 – 0986756935

Email: mn_anhduong@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Ánh Hồng

Địa chỉ: Số 89 đường Phạm Đăng Giản, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37651235 – 0908679285

Email: mn_anhhong@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

 

Trường Anpha Miền Nam

Địa chỉ: Số 1KDC Vĩnh Lộc đường số 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 54281850 – 0902863563

Email: mn_anpha@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Bảo Ngọc

Địa chỉ: Số 933/7 khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Điện thoại: 62660280 – 0909300394

Email: mn_baongoc@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Bi Bi

Địa chỉ: Số 5 đường Trần Thanh Mại, khu phố 3. phường Tân Tạo A. quận Bình Tân.

Điện thoại: 37543839 – 0988955168

Email: mn_bibi@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Chim Non

Địa chỉ: Số 35 KDC Tiến Thắng đường số 2, phường Tân Tạo A

Điện thoại: 54258663

Email: mn_chimnon@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Hậu Giang

Địa chỉ: Số 68 lô I, khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37523610 – 0903664854

Email: mn_haugiang@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Hoa Mai

Địa chỉ: Số 17 KDC An Lạc – Bình Trị Đông đường số 25, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37621422 – 0908668459

Email: mn_hoamai@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

 Trường Hoa Lan

Địa chỉ: Số 14/14A đường Liên Khu 5-6, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37501778 – 0939060443

Email: mn_hoalan@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Hoa Thiên Lý

Địa chỉ: Số 417 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37522412 – 0917978625

Email: mn_hoathienly@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

Trường Hồng Trang

Địa chỉ: Số 33 đường Liên Khu 2-10, khu phố 22, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37671793 – 0938268622

Email: mn_hongtrang@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Hương Mai

Địa chỉ: Số 1052K KDC Tân Tạo A đường Quốc Lộ 1A, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 22120855 – 0909502666

Email: mn_huongmai@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Khai Minh

Địa chỉ: Số 272 khu phố 12, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 54001980 – 0978047497

Email: mn_khaiminh@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Lê Thành

Địa chỉ: Số 113/89 đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Điện thoại: 0903633996

Email: mn_lethanh@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Mai Anh

Địa chỉ: Số 260 Ấp Chiến Lược khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 54000398 – 0985285548

Email: mn_maianh@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Nam Hùng Vương

Địa chỉ: Số 2 Lô D KDC Nam Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Điện thoại: 22421531 – 0918282430

Email: mn_namhungvuong@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Nguyên Ngọc

Địa chỉ: Số 245 đường Liên Khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 62705172 – 0902458478

Email: mn_nguyenngoc@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Nụ Cười

Địa chỉ: Số 42F-64F KDC đường số 32, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 22175335 – 0909719146

Email: mn_nucuoi@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

Trường Phượng Hoàng

Địa chỉ: Số 69 đường số 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 0903954517 – 0908950499

Email: mn_phuonghoang@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Phượng Hồng

Địa chỉ: Số 222 đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 0918182951

Email: mn_phuonghong@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Rạng Đông

Địa chỉ: Số 201 đường Gò Xoài, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Điện thoại; 54269197

 Email: mn_rangdong@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Sóc Nâu

Địa chỉ: Số 21 đường Lộ Tẻ, khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 0907760038 – 01226243191

Email: mn_socnau@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Sơn Ca

Địa chỉ: Số 252/4/6 đường Quố Lộ 1A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 54251595 – 01213409646

Email: mn_sonca@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Thần Đồng

Địa chỉ: Số 669 đường Lê Trọng Tấn, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Điện thoại: 0983317331

Email: mn_thandong@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Trí Tuệ Việt

Địa chỉ: Số 448 đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 22430764 -0903907736

Email: mn_tritueviet@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Tuổi Thần Tiên

Địa chỉ: Số 38 KDC Nam Hùng Vương, đường số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Điện thoại: 36065389 – 0989023977

Email: mn_tuoithantien@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Vàng Anh

Địa chỉ: Số 116B-C-D đường Đất Mới, khu phố 3, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Điên thoại: 37523351 – 0906260602

Email: mn_vanganh@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Việt Đức

Địa chỉ: Số 1521 đường Tỉnh Lộ 10, khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 62604707 – 01684576221

Email: mn_vietduc@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

Trường Vy Vy

Địa chỉ: Số 65 đường số 6, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37540977 – 0908220187

Email: mn_vyvy@btan.hcm.edu.vn

Website:  http://www.hcm.edu.vn/PGDQH/DonVi.aspx?cap=c

 

 

 

CẤP I

 

Trường Tiểu học An Lạc 1

Địa chỉ: Số 687/6 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Điện thoại: 38750942 – 0908578559

Email: tih_al1@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/anlac1

 

Trường Tiểu học An Lạc 2

Địa chỉ: Số 121 đường Phùng Tá Chu, khu phố 7, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 38750864 – 0913737160

Email: tih_al2@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/anlac2

 

Trường Tiểu học An Lạc 3

Địa chỉ: Số 504/58C đường Kinh Dương Vương, phường An lạc A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 38750597 – 0919547892

Email: tih_al3@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/anlac3

 

Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1

Địa chỉ: Số 15 đường Hồ Văn Long, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 62603336 – 0907100489

Email: tih_bhh1@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/binhhunghoa1

 

Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Tú, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37650055 – 0975161770

Email: tih_bhh2@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/binhhunghoa2

 

Trường Tiểu học Bình Long

Địa chỉ: Số 1A đường số 4, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 39785039 – 0989807768

Email: tih_bl@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/binhlong

 

Trường Tiểu học Bình Tân

Địa chỉ: Đường số 48, khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Email: tih_btan@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/binhtan

 

Trường Tiểu học Bình Thuận

Địa chỉ: Ấp 3 đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 38822002 – 0918873828

Email: tih_bthuan@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/binhthuan

 

Trường Tiểu học Bình Trị 1

Địa chỉ: Số 620 đường Hương Lộ 2, khu phố 6, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37623858 – 0908419885

Email: tih_bt1@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/binhtri1

 

 

Trường Tiểu học Bình Trị 2

Địa chỉ: Đường số 3, khu phố 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 38778739 – 0918342244

Email: tih_bt2@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/binhtri2

 

Trường Tiểu học Bình Trị Đông           

Địa chỉ: Số 276/68 đường Tân Hòa Đông, khu phố 12, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Điện thoại: 62603460 – 0909026272

Email: tih_btd@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/binhtridong

 

Trường Tiểu học Bình Trị Đông A

Địa chỉ: Số 999 đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A

Điện thoại: 62655658 – 0918217887

Email: tih_btda@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/binhtridonga

 

Trường Tiểu học Kim Đồng

Địa chỉ: Số 101 đường Liên Khu 4-5, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 0908613878

Email: tih_kd@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/kimdong

 

Trường Tiểu học Lê Công Phép          

Địa chỉ: Đường 1A, khu phố 6, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37554099 – 0908496982

Email: tih_lcp@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/lecongphep

 

Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: Số 79/24 đường số 4, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37658345 – 0937290404

Email: tih_ltt@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/letrongtan

 

Trường Tiểu học Phù Đổng

Địa chỉ: Số 73 đường Lô Tư, khu phố 22, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 62691601 – 0908409456

Email: tih_pd@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/phudong

 

Trường Tiểu học Tân Tạo

Địa chỉ: Số 119 đường Hồ Văn Long, khu phố 3, phường  Tân Tạo, quận Bình Tân.

Điện thoại: 62698091 – 0946469798

Email: tih_tt@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/tantao

 

 Trường Tiểu học Tân Tạo A

Địa chỉ: Đường Lộ Tẻ, khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 38822183 – 0908792589

Email: tih_tta@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/tantaoa

 

Trường Tiểu học Khai Trí

Địa chỉ: Số 252/4/40 đường QL 1A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 54284949 – 0903873962

Email: tih_@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/khaitri

 

Trường Tiểu học Ngôi Sao Nhỏ

Địa chỉ: Số 10 đường số 22, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Điện thoại; 38866034 – 0903628830

Email: tih_@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/ngoisaonho

 

Trường Tiểu học Trí Tuệ Việt

Địa chỉ: Số 79 đường số 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 22430764 – 0958987869

Email: tih_@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/th/tritueviet

 

 

CẤP II - III

 

 

Trường THCS An Lạc

Địa chỉ: Số 4B đường Phùng Tá Chu, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 38750943 – 0909020772

Email: thcs_al@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/thcs/anlac

 

 

 

Địa chỉ: Ấp 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37650727 – 0908652255

Email: thcs_bhh@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/thcs/binhhunghoa

 

 

 

Địa chỉ: Số 173/171 đường An Dương Vương, khu phố 4, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Điện thoại: 39809340 – 0903723896

Email: thcs_bt@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/thcs/binhtan

 

 

 

Địa chỉ: Số B15/22C đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37623581 – 0903174435

Email: thcs_btd@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/thcs/binhtridong

 

 

 

Địa chỉ: Số 160A đường Mã Lò, khu phố 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37626883 – 0907135357

Email: thcs_btda@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/thcs/binhtridonga

 

Trường THCS Hồ Văn Long

Địa chỉ: Ấp 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37542327 – 0902343439

Email: thcs_hvl@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/thcs/hovanlong

 

 

 

Địa chỉ: phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 54254567 – 0903869618

Email: thcs_hvn@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/thcs/huynhvannghe

 

 

 

Địa chỉ: đường 2D, khu phố 3, phường An Lạc, Quận Bình Tân.

Điện thoại: 38822291 – 0909812108

Email: thcs_ltb@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/thcs/letanbe

 

 

 

Địa chỉ: Số 33 đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37519483 – 0909754460

Email: thcs_ltk@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/thcs/lythuongkiet

 

 

 

Địa chỉ: Số 68 đường Hồ Văn Long, khu phố 4, phường  Tân Tạo, quận Bình Tân.

Điện thoại: 38822180 – 0918722343

Email: thcs_tt@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/thcs/tantao

 

 

 

Địa chỉ: đường Kênh Nước Đen, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

 Điện thoại: 37672924 – 0908186127

Email: thcs_tqt@btan.hcm.edu.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/thcs/tranquoctoan

 

 

 

Địa chỉ: đường số 18, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37513062 – 0913901795

Email: gv9703@ngoisao.edu.vn

Website: http://www.ngoisao.edu.vn

 

 

 

Địa chỉ: Đường số 23, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 38775063 – 0903779385

Email: toanvip2003@yahoo.com

Website: http://misp.vn.50000/24/c23/phanchautrinh

 

 

 

Chu Văn An

Địa chỉ: 07 đường số 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Điện thoại: 62946666 – 37658327 – 0903878357

 Email: tuyensinh@cva.edu.vn

Website: http://cva.edu.vn

 

 

 

Địa chỉ: 691 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37524165 – 0909278670

Email: c3qvsaigon.tphcm@moet.edu.vn

Website: http://www.quocvansaigon.net

 

 

 

Địa chỉ: 913/3 Quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37562218 -0903706068

Email: truonghamnghi@gmail.com

Website: http://www.truonghamnghi.com

 

 

 

Địa chỉ: 595 Kinh Dương Vương, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Điện thoại: 38750022 – 0913675565

Email: lenghiavn@thptanlac.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/thpt/anlac

 

 

 

Địa chỉ: 87 đường số 3, KDCVL, khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Điện thoại: 0937349020

Email: dangcongvinhbuu@yahoo.com.vn

Website: http://misp.vn:50000/24/thpt/vinhloc

 

 

 

Địa chỉ: Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37625355 – 0989988864

Email:

Website: http://misp.vn:50000/24/thpt/nguyenhuucanh

 

 

 

Địa chỉ: phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Điện thoại: 0917674676

Email: mail@thptbinhtan.net

Website: http://misp.vn:50000/24/thpt/nguyenhuucanh

 

 

 

Địa chỉ: phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Điện thoại: 62690992 – 62690965 – 0914684407

Email: c3bhhtphcm@gmail.com  htc3bhhtphcm@gmail.com

Website: http://misp.vn:50000/24/thpt/binhhunghoa

(Dữ liệu cập nhật ngày 26/4/2013) 

TRUNG TÂM VĂN HÓA LIÊN PHƯỜNG

Trung tâm Văn hóa - Thể thao liên phường Tân Tạo

Địa chỉ: số 89 đường Bờ Tuyến, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Điện thoại: 37.547240.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao liên phường Bình Hưng Hòa

Địa chỉ số 92 đường Kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa A,  quận Bình Tân.

Điện thoại: 37.672553.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao liên phường Bình Trị Đông

Địa chỉ: Liên khu 1-6, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (cạnh Nhà bia ghi danh Liệt sĩ phường).

Điện thoại: 37.628965.

 (Dữ liệu cập nhật ngày 04/12/2012)

 

BỆNH VIỆN

 

Bệnh viện quận Bình Tân

Địa chỉ: 809 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông A , Q. Bình Tân

Điện thoại: 08.37542353

 Website: http://bvbinhtan.vn

 

Bệnh viện đa khoa Triều An

Địa chỉ: 425 Kinh Dương Vương, P. An Lạc,Q. Bình Tân

Điện thoại: 08.37508888

Website: http://trieuan.vn

 

 

Bệnh viện Minh Anh

Địa chỉ: 36-38 đường số 1B, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân

Điện thoại: 08.62600848

Website: http://minhanhhospital.com.vn

 

 

Bệnh viện Quốc Ánh

Địa chỉ: 104-110 đường số 54, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân

Điện thoại: 08.54073878

Website: http://benhvienquocanh.com.vn

 

(Dữ liệu cập nhật ngày 20/03/2013)

 TRẠM Y TẾ - TRUNG TÂM Y TẾ

 Trung tâm y tế quận

Địa chỉ: 549 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân

Điễn thoại: 08.37526994

(Dữ liệu cập nhật ngày 20/03/2013)

 

Trường THPT Bình Hưng Hòa

 

Trường THPT Bình Tân

 

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

 

Trường THPT Vĩnh Lộc

 

Trường THPT An Lạc

 

Trường THPT Hàm Nghi

 

Trường THCS-THPT Quốc Văn SG

 

Trường TH-THCS_THPT

 

Trường THCS-THPT Phan Chu Trinh

 

Trường THCS-THPT Ngôi Sao

 

Trường THCS Trần Quốc Toản

 

Trường THCS Tân Tạo

 

Trường THCS Lý Thường Kiệt

 

Trường THCS Lê Tấn Bê

 

Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ

 

 Trường THCS Bình Trị Đông A

 

Trường THCS Bình Trị Đông

 

 Trường THCS Bình Tân

 

Trường THCS Bình Hưng Hòa

  • Tiến về Sài Gòn
  • Tình yêu lá phiếu
  • Ngày hội bầu cử
  • Chung sức chung lòng
  • Ngày vui bầu cử
Tìm kiếm